ALGEMEEN

Het Duel.com is onderdeel van Roland Schilder Dienstverlening(Kamer van Koophandel 27313799), hierna te noemen RSD, verleent u hierbij toegang tot RSD en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RSD en derden zijn aangeleverd. RSD behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op Het Duel.coml is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van RSD.
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De op Het Duel.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RSD. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op Het Duel.com. RSD oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. RSD zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RSDen haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RSD, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


OVERIG

Natuurlijk is het voorgaande allemaal juridische praat, maar zijn we tenminste eenmalig duidelijk geweest.